itQ Data Center

itQ Data Center
Profil

Medyczne Centrum Przetwarzania danych itQ Data Center to jedno z największych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej.

 • Poziom niezawodności: TIER 3
 • Obiekt spełnia globalne standardy dla Disaster Recovery Center (DRC) i centrum danych (DC) ze szczególnym uwzględnieniem zasady “No single point of failure”.
 • Centrum danych, centrum operacji sieciowych (NOC),
 • Sieć terminali węzła – DWDM, SDH, Ethernet i VOICE
 • łącza DWDM
 • Powierzchnia: 5000 m2
 • Powierzchnia serwerowni: około 1300 m2
 • Ilość szaf serwerowych: 512 sztuk
 • Moc zasilania: 10 MW
 • Poziom niezawodności: TIER 3

itQ Data Center
Modele usług

MCPD zapewnia:

 • wynajem powierzchni technicznej na kolokację sprzętu technicznego Klienta
 • dostęp do sprzętu technicznego w zakresie mocy obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej -  usługi w modelu IaaS (ang. Infrastructure as a Service)
 • dostęp do sprzętu technicznego oraz oprogramowania standardowego pozwalającego na tworzenie aplikacji dedykowanych – usługi w modelu PaaS (Platform as a Service). Mają one na celu  wytworzenie aplikacji dedykowanych w oparciu o dostarczane przez MCPD oprogramowanie standardowe oraz moc obliczeniową
 • Dostęp do platformy programowej, na której istnieją wstępnie przygotowane narzędzia dedykowane dla branży medycznej -  usługi w modelu FaaS (Framework as a Service). W tym modelu zapewniamy, oprócz mocy obliczeniowej oraz oprogramowania standardowego,  również  moduły aplikacyjne, które zawierają najczęściej powtarzające się funkcje systemów dla branży medycznej i umożliwiają tworzenie usług, co pozwala ich twórcom zwiększyć przewagę konkurencyjną przez rozwój niedostępnych na rynku funkcjonalności bez konieczności powtórnego tworzenia już istniejących
 • grupa usług polegających na świadczeniu usług na rzecz klientów końcowych (np. szpitali, przychodni) w formie dostosowanych i gotowych aplikacji. Usługi w modelu SaaS (ang. Software as a Service)

itQ Data Center
Aplikacje

W pakiecie oferowanych Klientom aplikacji itQ Data Center posiada:

 • Aplikacje HIS
 • Elektroniczny Obieg Dokumentów
 • Wsparcie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Elektroniczne zarządzanie majątkiem trwałym
 • Repozytorium dokumentów wraz z usługą dostępu
 • Usługa elektronicznego zarządzania samodzielnym gabinetem lekarskim
 • Digitalizacja i przechowywanie dokumentów
 • Platforma informatyczna (oprogramowanie) w celu świadczenia nowoczesnych e-usług i udostępniania aplikacji w trybie on-line (Przetwarzanie w Chmurze)
 • Klaster serwerów i komponenty podsystemu dysku i macierzy
 • Infrastruktura wspierająca usługi zbierania elektronicznej dokumentacji medycznej, oprogramowanie wpierające zarządzania szpitalem typu HIS (Hospital Information system - System Informacji Szpitalnej)
 • Infrastruktura i oprogramowanie wspierające wypuszczenie na rynek innowacyjnych usług typu "Przetwarzanie danych medycznych w chmurze" (Platforma IP-BioMed)
 • Wyszukiwanie danych
 • Zastosowanie domen, przeznaczonych dla placówek medycznych, znajdujących się "w chmurze" (takich jak: RIS, LIS, FK, BI, EOD)
 • Aplikacje wspierające zarządzanie protokołami zaawansowanych badań klinicznych w procesie wprowadzania nowych leków
 • Sieć rdzeniowa z urządzeniami równoważącymi obciążenie oraz infrastrukturą LAN, WAN i SAN
 • Serwery o niskiej, średniej i wysokiej mocy obliczeniowej
 • Macierze dyskowe, łącznie ze sprzętem i oprogramowaniem służącym do wykonywania kopii zapasowych

itQ Data Center
Usługi doradcze i wspierające

 • Consulting - nasze usługi konsultingowe są świadczone przez jeden z najlepszych w Polsce zespół ekspertów przy Data Techno Park.
 • Oferujemy także szereg profesjonalnych usług, w tym pełne utrzymanie, konserwację i zarządzanie telekomunikacją i usługami IT, w tym: siecią, sprzętem, systemami operacyjnymi, bazami danych a także wybranymi aplikacjami.
 • Zdalne ręce (Remote Hands) dostępne 24/7 - możemy dedykować pracownika dla danego Klienta, który będzie przeprowadzał konieczne do prawidłowego przebiegu usługi, działania: instalację lub deinstalację urządzeń typu plug and play, przełączanie lub uruchomianie ponowne serwera, monitoring i raportowanie stanu serwera poprzez konsolę lub diody LED, wymianę taśmy kopii zapasowej lub innych rutynowe zadania.

itQ Data Center
Kontakt

Data Techno Park sp. z o.o.
ul.Borowska 283b
50-556 Wrocław
Tel. +48 600 553 302

E-mail: sekretariat@dtpark.pl
Strona www: www.dtpark.pl

NIP: 8992547331
REGON: 020113562